Utbildning

Erfarna instruktörer

 

Vi har duktiga och erfarna instruktörer knutna till Monztabanan. Genom åren har de bland annat utbildat yrkeschaufförer för bil, buss och motorcyklar.

Kontakta Hotell Älvdalen för bokning av instruktör.

Vinter

 

Bli en säkrare förare på vinterväglag. I Älvdalen väntar snösäkra vintrar och starka sjöisar.

Monztabanan plogas och spolas för ett bra underlag, på våra sjöisar får du uppleva den riktiga halkan på våra plogade banor.

Sommar

 

På Moztabanan får du lära dig att ta kontrollen över din bil eller motorcykel. Vi erbjuder också utbildningar i Eco-driving, där dina köregenskaper både minskar utsläpp och ger dig mindre bensinräkningar.

 

Hållbar körning

 

Hållbar körning är körning som tillgodoser förarens behov utan att äventyra andras säkerhet eller kommande

generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

 

– Social hållbarhet, handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande

mänskliga behov uppfylls så som att kunna förflytta sig.

 

– Ekonomisk hållbarhet, handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt så att vi

även i framtiden kan, får och har råd att förflytta oss.

 

– Ekologisk hållbarhet, innebär att samhället måste anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och

där vi långsiktigt investerar i dessa resurser så att vi kan förflytta oss utan att tära på jordens resurser.

 

– Säkerhetshållbarhet, innebär att vi i alla situationer minimerar egna och andras risker i samband med att vi förlyttar oss.

 

Exempel på ämnesområden som vi kan arbeta med:

 

1.Säkra förare privat och professionellt

2.Säkra fordon

3.Säkrare miljöer

4.Skydd och säkerhet

5.Sparsam körning

6.Arbetsmiljö

7.Varumärke

 

MONZTABANAN ÄLVDALEN – 0251-105 00 – info@monzta.se